top of page
pocket-watch-665871_1920.jpg

Regressionsterapi

Regressionsterapi
For dig der gerne vil vide hvorfor

Regression handler om at bevæge sig tilbage i tid - tilbage til din egen fortid (barndom, ungdom eller tidligere liv). Negative oplevelser i fortiden, også dem der ligger langt tilbage, kan lagre sig i dit ubevidste sind og påvirke dit liv i dag. Formålet med en regression er at gå tilbage i tiden for at finde årsagen til nutidige udfordringer og problemer.

I en regressionsterapi går du ind og kigger på fortidens oplevelser og udfordringer med den livserfaring, du har i dag. Du oplever altså situationer fra tidligere tider fra et nyt perspektiv. Du ændrer ikke på fortiden, men du ændrer dens betydning for dit nuværende liv og den måde, du opfatter dig selv på. Regressionsterapi er en meget effektiv behandlingsmetode, hvor du trækker viden, erfaring og indsigt fra fortiden med til nutiden - uden at eventuelle traumer og begrænsninger følger med.

Regressionen giver dig en umiddelbar indsigt, som du mærker med det samme. Samtidig sætter den en proces i gang, hvor du i ugerne efter kan du opleve en forløsning på et dybere plan, ligesom du kan få yderligere indsigter i relation dit liv og din hverdag.

Under selve regressionen er du på et bevidsthedsniveau, som svinger mellem meditativ og vågen tilstand. Du kommer IKKE i hypnose og er derfor hele tiden fuldt bevidst om, hvad der sker - og du kan til enhver tid komme ud af regressionen. Som din terapeut guider jeg dig trygt igennem hele regressionen, mens du og din underbevidsthed hele tiden har fuld kontrol over situationen.

Forberedelse / Inden regressionen

Inden du kommer til en regressionsterapi vil jeg anbefale dig at tænke over, hvad du ønsker at arbejde med under regressionen. Dét, du ønsker at forstå eller få større indsigt i. Det kan være et tema, der går igen i dit liv. Følelser, reaktioner eller fastlåste mønstre, som du "sidder fast i" eller ikke kan finde årsagen til. Det kan være relationer, der udfordrer dig, mennesker du føler en særlig forbindelse til eller en bestemt type mennesker, som du møder igen og igen. Det kan være fobier, angst, sygdomme, lavt selvværd eller andet, du døjer med.

Umiddelbart inden selve regressionen har vi en afklarende samtale, hvor vi lægger os fast på det emne, du ønsker at få belyst. Og sammen formulerer vi det hvorfor-spørgsmål, som er nøglen til den aktuelle regression.

Under regressionen

Under selve regressionen ligger du på briksen, mens jeg guider dig ind i en afslappet tilstand, som bedst beskrives som den tilstand, du er i, inden du falder i søvn: vågen og bevidst om det, der sker omkring dig, men på vej i drømmeland. Fra denne tilstand er det muligt at hente erindringer frem, som er lagret dybt i din underbevidsthed.

 

Jeg sidder ved siden af dig og guider dig trygt gennem hele regressionen, stiller spørgsmål og får dig til at åbne op for din underbevidsthed. Du føres tilbage og genoplever elementer fra din barndom, ungdom eller fra tidligere liv. Undervejs fortæller du mig om det, du oplever.

 

Jeg styrer dig igennem det, du oplever, og er hele tiden opmærksom på dig og på, hvordan du har det. Under regressionen går vi ind og ændrer på gamle, uhensigtsmæssige beslutninger, og du får løbende healing på det, der dukker op undervejs.

 

Det vil altid være den eller de historier, som har størst betydning for dig lige nu, der vil komme frem under en regression. Samtidig sørger din underbevidsthed for, at du kun får vist de situationer og oplevelser, som du på nuværende tidspunkt er klar til at bearbejde.

Efter regressionen

Regressionen sætter en proces i gang, og i ugerne efter vil du kunne opleve yderligere indsigter og forløsninger på et dybt plan. For de fleste vil en enkelt regression være nok til at bearbejde det aktuelle emne, andre kan have brug for 1-2 regressioner mere for at opnå det bedste resultat. Hvis du har brug for at gå dybere i en opfølgende regression kan dette dog tidligst ske efter 3-4 uger.

Mange har stor glæde af at følge op på regressionen med en healing for at understøtte den proces, regressionen har igangsat. Vælger du at følge op med en healing indenfor 4 uger efter din regression, får du 10% rabat på den healing, du vælger (læs mere om clairvoyant healing)

Hvad nu hvis ikke jeg tror på, at jeg har levet før?

Ud fra et terapeutisk synspunkt er det ligegyldigt, om du tror på, at vi reelt har levet flere liv eller kun det ene, vi lever nu. Uanset om du betragter oplevelsen som virkelig eller som en metafor, vil du have gavn af processen. Den vil udvide dit syn på dit liv og give dig større forståelse, indsigt og harmoni.

Regressionsterapi.jpg

Regressionsterapi spoler i tiden og giver dig en ny forståelse af dit nuværende liv

time-3962784_1920.jpg

Det var en vild oplevelse!

Så mange ting faldt på plads og gav pludselig mening i mit nuværende liv.

 

Jeg fik et STORT “hvorfor” forklaret og har nu i et par dage gået og reflekteret og fundet mening med den situation, jeg ønskede at få belyst.

Kæmpe tak og stor respekt herfra!

- CHARLOTTE ENGSTRØM

time-3962784_1920.jpg

Det var magisk ... og besynderligt at få faciliteret et rum, hvor der dukker en erindring op, som jeg ikke vidste, jeg havde.

 

Det forklarer så mange ting i mit nuværende liv!

- TRINE

bottom of page